Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

अध्यापन अभ्यास सम्वन्धी सूचना

अध्यापन अभ्यास विभागद्वारा अध्यापन अभ्यास सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका file download लागि गर्नुहोला । 

नारायणदत्त सुवेदी
विभागीय प्रमुख
अध्यापन अभ्यास विभाग

Published by: Dept of Teaching Practice
Published on 2021-11-08

Download Full Text