Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

एम.एड.चौंथो सेमेष्टरको प्राक्टिकम/अध्यापन अभ्यास कार्यक्रमको अभिमुखीकरण सम्वन्धी सूचना !

एम.एड.चौंथो सेमेष्टरको प्राक्टिकम/अध्यापन अभ्यास कार्यक्रमको अभिमुखीकरण सम्वन्धी सुचना प्रकाशित गरिएको छ । 
विस्तृत जानकारीका लागि file download गर्नुहोला ।

यादवराज अधिकारी
विभागीय प्रमुख
अध्यापन अभ्यास विभाग

Published by: Dept of Teaching Practice
Published on 2021-03-25

Download Full Text