Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना !

वातावरण विज्ञान शिक्षा विभागअन्तर्गत B.Sc.4th Yr (2073 Admission Group) को प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

 

प्रा.डा.शोभाकान्त लामिछाने

विभागीय प्रमुख

Published by: Dept of Science & Env. Edu.
Published on 2021-01-05

Download Full Text