Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

३वर्षे ४वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !

त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०७५ सालमा संचालन हुने ३वर्षे र४ वर्षे स्नातक तह मानविकी (B.A.), शिक्षा(B.Ed), विज्ञान (B.Sc.) र ब्यवस्थापन (BBS) संकायतर्फ प्रथम वर्षका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुले यहि मिति २०७५ आषाढ ३ गते सम्म सम्वन्धित शैक्षिक प्रशासन शाखामा परीक्षा आवेदन फारम भरी बुझाउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

परीक्षा दिन पाइने योग्यता :

क. ३वर्षे स्नातक तहमा २०६८ सालमा प्रथम पटक प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरुको लागि यो अन्तिम पटकको परीक्षा हुनेछ ।

 

परीक्षा फारम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने :

क. आंशिक परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुले गत वर्षको सोही खण्डमा परीक्षा दिएको सिम्वोल नं. परीक्षा फारमको शिरमा अनिवार्य रुपले उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

ख. आंशिक परीक्षाको लागि फारम भर्ने विद्यार्थीहरुले गत वर्षको सोही तह र खण्डको      लब्धाङ्कपत्रको छायाप्रति पेश गर्नुपर्नेछ ।

 

परीक्षा शुल्क

क. आंशिक परीक्षार्थीहरुका लागि प्रति खण्ड शुल्क रु ६३०।—

ख. प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क,

— एक विषयको लागि रु १५०।—

— दुइ वा सो भन्दा बढी विषयको लागि रु २७५।—

ग. फिल्ड वर्क, शिक्षण अभ्यास, टर्म पेपर र प्रोजेक्ट वर्क शुल्क रु २७५।—

 

 

प्रा.डा.चन्द्रबहादुर थापा

   क्याम्पस प्रमुख

 

Published by: Administration
Published on 2018-05-27

Download Full Text