Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

शैक्षिक प्रशासन, प्रशासनिक, प्रयोगशाला र पुस्तकालयका नियमित कार्यहरु बन्द हुने सूचना !मिति २०७४ श्रावण ११ गते हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कर्मचारी संघ एकाई समितिको निर्वाचनमा यस क्याम्पसमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु सहभागी हुनुपर्ने भएकाले उक्त दिन दिवा कार्यक्रमतर्फका शैक्षिक प्रशासन, प्रशासनिक, प्रयोगशाला र पुस्तकालयका नियमित कार्यहरु बन्द हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 

.............................

प्रा.विश्वराज अधिकारी

 नि. क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2017-07-24

Download Full Text