Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

बि.बि.ए. कार्यक्रममा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना !

त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय डीनको कार्यालयले बि.बि.ए. भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

..................................

प्रा.डा.पुष्पराज शर्मा

कार्यक्रम निर्देशक

Published by: BBA Programme
Published on 2015-09-06

Download Full Text